Arabic Text with Urdu and English Translation – Surah List

 

Arabic Text with Urdu and English Translation – Surah List

 

Arabic Text with Urdu and English Translation – Surah List

 

No Surah Name Total Verses
1 Surah Al-Fatihah 7
2 Surah Al-Baqara 286
3 Surah Al-i’Imran 200
4 Surah An-Nisaa 176
5 Surah Al-Maidah 120
6 Surah Al-An’am 165
7 Surah Al-A’raf 206
8 Surah Al-Anfal 75
9 Surah At-Tauba 129
10 Surah Yunus 109
11 Surah Hud 123
12 Surah Yusuf 111
13 Surah Ar-Ra’d 43
14 Surah Ibrahim 52
15 Surah Al-Hijr 99
16 Surah An-Nahl 128
17 Surah Al-Israa 111
18 Surah Al-Kahf 110
19 Surah Maryam 98
20 Surah Ta-ha 135
21 Surah Al-Anbiyaa 112
22 Surah Al-Hajj 78
23 Surah Al-Muminun 118
24 Surah An-Nur 64
25 Surah Al-Furqan 77
26 Surah Ash-Shu’araa 227
27 Surah An-Naml 93
28 Surah Al-Qasas 88
29 Surah Al-Ankabut 69
30 Surah Ar-Rum 60
31 Surah Luqman 34
32 Surah As-Sajda 30
33 Surah Al-Ahzab 73
34 Surah Saba 54
35 Surah Fatir 45
36 Surah Ya-Sin 83
37 Surah As-Saffat 182
38 Surah Sad 88
39 Surah Az-Zumar 75
40 Surah Al-Mu’min 85
41 Surah Ha-Mim 54
42 Surah Ash-Shura 53
43 Surah Az-Zukhruf 89
44 Surah Ad-Dukhan 59
45 Surah Al-Jathiya 37
46 Surah Al-Ahqaf 35
47 Surah Muhammad 38
48 Surah Al-Fat-h 29
49 Surah Al-Hujurat 18
50 Surah Qaf 45
51 Surah Az-Zariyat 60
52 Surah At-Tur 49
53 Surah An-Najm 62
54 Surah Al-Qamar 55
55 Surah Ar-Rahman 78
56 Surah Al-Waqi’a 96
57 Surah Al-Hadid 29
58 Surah Al-Mujadila 22
59 Surah Al-Hashr 24
60 Surah Al-Mumtahana 13
61 Surah As-Saff 14
62 Surah Al-Jumu’a 11
63 Surah Al-Munafiqun 11
64 Surah At-Tagabun 18
65 Surah At-Talaq 12
66 Surah At-Tahrim 12
67 Surah Al-Mulk 30
68 Surah Al-Qalam 52
69 Surah Al-Haqqa 52
70 Surah Al-Ma’arij 44
71 Surah Nuh 28
72 Surah Al-Jinn 28
73 Surah Al-Muzzammil 20
74 Surah Al-Muddathth 56
75 Surah Al-Qiyamat 40
76 Surah Ad-Dahr 31
77 Surah Al-Mursalat 50
78 Surah An-Nabaa 40
79 Surah An-Nazi’at 46
80 Surah Abasa 42
81 Surah At-Takwir 29
82 Surah Al-Infitar 19
83 Surah Al-Mutaffife 36
84 Surah Al-Inshiqaq 25
85 Surah Al-Buruj 22
86 Surah At-Tariq 17
87 Surah Al-A’la 19
88 Surah Al-Gashiya 26
89 Surah Al-Fajr 30
90 Surah Al-Balad 20
91 Surah Ash-Shams 15
92 Surah Al-Lail 21
93 Surah Adh-Dhuha 11
94 Surah Al-Sharh 8
95 Surah At-Tin 8
96 Surah Al-Alaq 19
97 Surah Al-Qadr 5
98 Surah Al-Baiyina 8
99 Surah Al-Zalzalah 8
100 Surah Al-Adiyat 11
101 Surah Al-Qari’a 11
102 Surah At-Takathur 8
103 Surah Al-Asr 3
104 Surah Al-Humaza 9
105 Surah Al-Fil 5
106 Surah Quraish 4
107 Surah Al-Ma’un 7
108 Surah Al-Kauthar 3
109 Surah Al-Kafirun 6
110 Surah An-Nasr 3
111 Surah Al-Lahab 5
112 Surah Al-Ikhlas 4
113 Surah Al-Falaq 5
114 Surah Al-Nas 6
Quran Search
Select Surah :   Ayat Number :    

 

%d bloggers like this: