Main Bhi Roze Rakhunga Lyrics

Main Bhi Roze Rakhunga Lyrics

 

Main bhi roze rakhunga ya Allah taufeeq de
Main bhi roze rakhunga ya Allah taufeeq de
Namazen padhne jaaunga ya Allah taufeeq de

Main bhi to musalman hun chhota sa hun lekin
Hukm tera ya rab mere liye bhi hai

Main bhi roze rakhunga ya Allah taufeeq de
Namazen padhne jaaunga ya Allah taufeeq de

Main bhi to musalman hun chhota sa hun lekin
Main bhi to musalman hun chhota sa hun lekin
Hukm tera ya rab mere liye bhi hai

Man sama ramdhana imaanan wa ikhtesaba
Man qama ramdhana imaanan wa ikhteshaba
Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi
Ya Allah taufiq de

Roze agar momin rakhe sawab ki niyat se
Taraweeh agar momin padhe sawab ki niyat se
Roze agar momin rakhe sawab ki niyat se
Taraweeh agar momin padhe sawab ki niyat se

Mitte gunah uske pichhle sare
Mitte gunah uske pichhle sare
Ye parwana ya rab mere liye bhi hai

Main bhi roze rakhunga ya Allah taufeeq de
Namazen padhne jaaunga ya Allah taufeeq de
Main bhi roze rakhunga ya Allah taufeeq de
Namazen padhne jaaunga ya Allah taufeeq de

Zikr-o-tilawat se khudaya qurb tera paaun
Zod-o-sikhawat se khudaya lutf tera paaun

Zikr-o-tilawat se khudaya qurb tera paaun
Zod-o-sikhawat se khudaya lutf tera paaun

Nekiyon ka mausam hai ye kyun na hissa dalun
Nekiyon ka mausam hai ye kyun na hissa dalun
Jannat ka sauda ya rab mere liye bhi hai

Man sama ramdhana imaanan wa ikhtesaba
Man qama ramdhana imaanan wa ikhteshaba
Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi
Ya Allah taufiq de

Maghfirat mango ruhani rab se tum din raat
Karta jahannum se wo bari bandon ko la tadad

Maghfirat mango ruhani rab se tum din raat
Karta jahannum se wo bari bandon ko la tadad

Mere bhi gunah bahut hain de mujh ko najat
Mere bhi gunah bahut hain de mujh ko najat
Mafi ka ailan ya rab mere liye bhi hai

Main bhi roze rakhunga ya Allah taufeeq de
Namazen padhne jaaunga ya Allah taufeeq de
Main bhi roze rakhunga ya Allah taufeeq de
Namazen padhne jaaunga ya Allah taufeeq de
Main bhi roze rakhunga ya Allah taufeeq de

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: