surah najm lyrics

surah najm lyrics   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Wannajmi izaa hawaa Maa dalla saahibukum wa maa ghawaa Wa maa yyantiqu ‘anilhawaaa In huwa illaa Wahyuny yoohaa ‘Allamahoo shadeedul quwaa Zoo mirratin fastawaa Wa huwa bil ufuqil a’laa Summa danaa fatadalla Fakaana qaaba qawsaini aw adnaa Fa awhaaa ilaa ‘abdihee maaa awhaa Maa kazabal fu’aadu maa ra …

surah najm lyrics Read More »