YA SAFIAE UMAM LILLAH KARDO KARAM NAAT LYRICS

YA SAFIAE UMAM LILLAH KARDO KARAM NAAT LYRICS     ya safiae umam lillah kardo karam   shala wasda rawe tera sohana haram   hum gulamo ka rakhna khudara bhram   shala wasda rawe………………………………..       teri chokhat ke mangat hain jaae kaha   apni rahmat se bhaar dijiye zoliya   hum hain ummid … Read more