ik lamha lyrics

ik lamha lyrics       Ik lamha hai maut se pehle, Faisla hai jannat ya jahannam ka. Zikr-e-Ilahi hai …

Read more