Ilahi Gunahgar Banda Hun Main Dua Lyrics

Ilahi Gunahgar Banda Hun Main Dua Lyrics   Ilahi Karam, Ilahi Karam Ilahi Karam, Ilahi Karam   Ilahi Gunahgar Banda Hun Main Sarapa Bura Aur Ganda Hun Main Bahot Sakht Mujrim Kamina Hun Main Gunahon Ka Goya Khazina Hun Main   Ilahi Karam, Ilahi Karam Ilahi Karam, Ilahi Karam   Na Quwwat Gunahon Se Bachne …

Ilahi Gunahgar Banda Hun Main Dua Lyrics Read More »