ise kehte hain khizare qoum baaz ahmaq zamana mein Lyrics

ise kehte hain khizare qoum baaz ahmaq zamana mein Lyrics   isay kehte hain khizar qoum baaz ahmaq zamana mein yeh woh hai aath so kam kar ke jo kuch reh gaya baqi mazaar paiir nature se bhi niklay gi sada pihm charha جاؤ girah mein ho jo kuch peesa tika baqi nai hamdardian hain …

ise kehte hain khizare qoum baaz ahmaq zamana mein Lyrics Read More »