jo ho sar ko rasai un ke dar tak Lyrics

jo ho sar ko rasai un ke dar tak Lyrics     jo ho sir ko rasai unn ke dar tak to puhanche taaj izzat –apne sir tak woh jab tashreef laaye ghrse dar tak bhikari ka bhara hai dar se ghar tak dahai ناخداے be کساں ki ٔکہ سلاکب alum pouncha kamar tak Ellahi …

jo ho sar ko rasai un ke dar tak Lyrics Read More »