Karta Hai Apni Mansha Tu Kaisa Ummati hai Lyrics

Karta Hai Apni Mansha Tu Kaisa Ummati hai Lyrics   करता है अपनी मनशा तू कैसा उम्मती है Artist: Mugheera Haider Lyrics: Hud Hud   Tu Kaisa Ummati hai, Tu Kaisa Ummati hai Karta Hai Apni Mansha Tu Kaisa Ummati hai Chhoda Nabi Ka Rasta Tu Kaisa Ummati hai तू कैसा उम्मती है, तू कैसा …

Karta Hai Apni Mansha Tu Kaisa Ummati hai Lyrics Read More »