Karta Hai Ek Raviye Dil Soz Ye Bayañ

Karta Hai Ek Raviye Dil Soz Ye Bayañ   Karta Hai Ek Raviye Dil Soz Ye Bayañ Ramzan Ke Mahine Ki Mash’hoor Dastañ.   Mulk e Yaman Mein Ladka Tha Ek 8 Sal Ka Charcha Tha Shahar Shahar Mein Jiske Jamal ka.   Roza Khuda Ke Naam Pe Rakhne Ka Shauq Tha Ramzan Ka Jo …

Karta Hai Ek Raviye Dil Soz Ye Bayañ Read More »