Kirpa Karo Maharaj Muinuddin Lyrics

Kirpa Karo Maharaj Muinuddin Lyrics     Khawaja-e Khwajgaan Muinuddin Fakhr-e Kaun o Makaañ Muinuddin, Murshid-e Rehnuma-e Ahl-e Safa Haadi-e Ins o Jaañ Muinuddin, Khwaja-e La Makaañ Qudsi Makaañ Aasmaa Aastaañ Muinuddin, Mazhar-e Jalwagaah-e Noor-e Qidam Aaftab-e Jahaañ Muinuddin, Qurb-e Haq Aye Niyaaz Gar Khwahi Saaz-e Vird-e Zubaañ Muinuddin.   Khwaja Ji Maharaja Ji Tum …

Kirpa Karo Maharaj Muinuddin Lyrics Read More »