badshah hussain lyrics

badshah hussain lyrics     HUSAIN (ASWS) …..2 Badshaah HUSAIN (ASWS), HUSAIN (ASWS) Badshaah HUSAIN (ASWS) …..2 Yeh Deen Panaahi Ka Sharaf Kisko Mila Hai, Yeh Kiska Laqab Hai Jo Sare Arsh Likha Hai Badshaah HUSAIN (ASWS), HUSAIN (ASWS) Badshaah HUSAIN (ASWS) ……2 Ajmer Ke Khwaaja Ne Yeh Sach Khoob Kaha Hai, Laarayb K SHABBIR …

badshah hussain lyrics Read More »