Buniyal Islam Ala Khamsin Kamsathi Ana Ka Nin Fe Din Lyrics

Buniyal Islam Ala Khamsin Kamsathi Ana Ka Nin Fe Din Lyrics

 

 

ALFUSOFTMEDIA

ﻥﺎﻛﺭﺍ ﺔﺴﻤﺧ –

Buniyal Islam Ala Khamsin

Kamsathi Ana Ka Nin Fe Din

Lyrics & Translation (Arabic

Children Nasheed)

ﻡﻼﺳﻹﺍ ﻲﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﺲﻤﺧ

ﺔﺴﻤﺧ ﻥﺎﻛﺭﺃ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻲﻓ

ﻡﻮﺻ ﺓﻼﺻﻭ ﺓﺎﻛﺯﻭ

ﻦﻴﺗﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ﺞﺣ

İslam dini 5 temel üzerine kurulmuştur,

Dindeki 5 temel: Namaz, oruç, zekat, hac,

şehadet.

ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻥﺃ ﻻ ﻪﻟﺇ ﻪﻠﻟﺍ ﻻﺇ

ﻥﺃﻭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻪﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ

ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺔﻣﺎﻗﺇ

ﺓﺎﻛﺰﻟﺍ ﺀﺎﺘﻳﺇ

ﻡﻮﺻﻭ ﻥﺎﻀﻣﺭ ﺞﺣﻭ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻴﻟﺇ ﻉﺎﻄﺘﺳﺍ ﻼﻴﺒﺳ

ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻥﺃ ﻻ ﻪﻟﺇ ﻻﺇ ﻪﻠﻟﺍ ﻥﺃﻭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻪﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ

ﻻ ﺪﺒﻌﻧ ﻲﻓ ﻥﻮﻜﻟﺍ ﻻﺇ ﻪﻠﻟﺍ ﻲﻟﻮﺳﺭﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻠﻟ

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur,

Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed

(s.a.v.) O’nun kulu ve elçisidir.

Kainatta Allah’tan başkasına ibadet etmem,

ancak Allah’a ibadet ederim,

Ve Resul de insanlar için bir yol göstericidir.

ﺎﺴﻤﺧ ﻲﺑﺭ ﻢﻠﻛﺃﻭ

ﺮﻬﻃﺃﻭ ﺓﻼﺼﺑ ﻲﻧﺪﺑ

ﻲﻋﻮﺸﺨﺑ،ﻲﻋﻮﻛﺮﺑ،ﻲﺋﻮﺿﻮﺑ ﻩﺎﻘﻟﺃ ﺎﻣﻭﺩ

Ve Rabbim ile bu beş şeyle konuşuyorum,

Ve sürekli olarak bedenimi namaz, abdest, ruku

ve huşu ile temizliyorum.

ﻲﻤﻧﺃﻭ ﺓﺎﻛﺰﺑ ﻲﻟﺎﻣ

ﻩﺮﻬﻃﺃﻭ ﻪﻠﻟﺍ ﺎﺿﺮﺑ

ﻦﻴﻛﺎﺴﻤﻟﺍ ﺀﺍﺮﻘﻔﻠﻟ

ﻢﻬﻴﻄﻋﺃ ﻪﻠﻟ ﺎﻘﺣ

Ve malımı zekatımla arttırıyorum,

Allah’ın rızası için malımı temizliyorum.

Fakir, fukaraya Allah rızası için bağışlıyorum.

ﻲﺴﻔﻧ ﺎﻬﺿﻭﺭﺃ ﻡﻮﺼﻟﺎﺑ

ﺐﺤﺑﻭ ﺎﻫﺮﺒﺻﺃ ﻪﻠﻟﺍ

ﺮﻛﺬﺗﺃ ﻲﻧﺍﻮﺧﺇ ﻰﻋﻮﺠﻟﺍ

ﺎﻫﺮﻛﺫﺃ ﻲﺑﺭ ﺔﻨﺠﺑﻭ

Nefsimi oruç ile kontrol ediyorum,

Ve Allah’ın sevgisi ile sabrediyorum.

Çok sevdiğim kardeşime Rabbimi ve cenneti

hatırlatıyorum,

Ve zikrediyorum.

ﺞﺤﻟﺍﻭ ﻑﺍﻮﻃﻭ ﻑﻮﻃ

ﺮﺒﻛﻷﺍ ﺮﺸﺤﻟﺍ ﻱﺎﻴﻧﺩ ﻲﻓ

ﺮﻴﻘﻓﻭ ﻲﻨﻐﻟ

ﻕﺮﻓ ﻻ ﻥﻮﻜﻳ ﻪﻠﻟﺍ ﻡﺎﻣﺃ

Hac ve tavaf dünyadaki küçük diriliştir,

Zengin ve fakir için Allah katında fark yoktur.

ﻲﻨﺑ ﻡﻼﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﻤﺧ ﻥﺎﻛﺭﺍ – Buniyal Islam Ala

Khamsin Kamsathi Ana Ka Nin Fe Din Lyrics

Reviewed by iMuslimz Network ﻡﻼﺳﻻﺍ ﻲﻨﺑ ﻰﻠﻋ

ﺔﺴﻤﺧ ﻥﺎﻛﺭﺍ – Buniyal Islam Ala Khamsin

Kamsathi Ana Ka Nin Fe Din Lyrics by Various

Artists ﻡﻼﺳﻻﺍ ﻲﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﻤﺧ ﻥﺎﻛﺭﺍ – Buniyal

Islam Ala Khamsin Kamsathi Ana Ka Nin Fe Din

Lyrics by Various Artists available online

Sharing Is Caring:

Leave a Comment