Hazrat Imaam Zain-ul-Aabideen Ali al-Awsat rahmatullahi alaihi

Hazrat Imaam Zain-ul-Aabideen Ali al-Awsat rahmatullahi alaihi

Alqaab :
‾‾‾‾‾‾‾‾
Sayyed-us-Saajideen, Zain-ul-Aabideen.


Aap ki wilaadat 5 Sha’abaan 48 Hijri (18 September 668 A.D.) me Madeena munawwara me hui.


Aap ke waalid ka naam Hazrat Imaam Husain ibn Ali radiy-Allāhu ta’ala anhu aur waalida ka naam Shahar Banu urfe Salafa binte Yazdegerd radiy-Allāhu ta’ala anha hai.
Aap se Husaini saadaat ka silsila jaari hai.


Aap Aa’imma e ahle bait ke chothe Imaam hain.


61 Hijri me Junge Karbala ke mauqe par Aap shadeed beemaar the. Jab tamaam saathiyo ki shahaadat ke baad Imaame Husain radiy-Allāhu ta’ala anhu maidaane jung me jaane se pehle Aap ke paas aaye to aap ne bistar se uthne ki koshish karte hue kaha ke “Abba jaan! Abhi main maujood hu. Is liye aap se pehle mujhe maidaan e jang me jaane ki ijaazat den.” Magar Aap beemaari aur kamzori ke sabab khade na ho paaye. Imaame Husain ne aap se farmaaya ke “Aye mere bete! Rab ta’ala ki yeh marzi hai ke tum meri shahaadat ke baad Ahle bait ki aurto ki hifaazat karo aur tum se hi meri nasl jaari rahegi.”
Phir Imaame Husain ne aap ko Khilaafat aur Imaamat ata farmai. Aur Aap phir se be-hosh ho gaye.


Imaame Husain radiy-Allāhu ta’ala anhu ki shahaadat ke baad Yazeedi lashkar Imaam ke khaimo ko loot liye aur jala diye aur ahle bait ki muqaddas khwaatino ko be-parda karne ki gustaakhi ki aur Moharram ki 11wi raat ko Imaam Zain-ul-aabideen ko aur aurto aur bacho ko khule maidaan me guzaarni padi.
Is ke baad Aap ko aur deegar ahle bait ko qaid karke aur Imaam Husain radiy-Allāhu ta’ala anhu ke sar mubarak ko neze par rakhkar pehle Ibne Ziyaad ke paas Kufa laaya gaya aur phir Yazeed ke paas Damishq le gaye.
Karbala se waapas aate waqt Aap ne ek Qaseedah padha tha (Yaa Sayyidi irham lanaa) jo bahot hi mash’hoor hai .


Jab Ibne Ziyad ke daar-ul-imaarat par Ahle bait ke qaafile ko laaya gaya aur Ibne Ziyad ke saamne Imaame Aali maqaam ka sar mubarak rakha gaya to us gustaakh ne kaha “Khuda ka shukr hai ke hum ne dushmano par fatah paai. Humare dushmano par ALLĀH ne sakhti daali, Baatil mit gaya aur haq ghaalib raha.”
Ye sunkar Imaam Zainul aabideen ne josh ke saath farmaaya “Aye Ibne Marjaana! Kya tera dil aur tera zameer is jhute qaul ki tasdeeq kar raha hai ke Husain baatil parast the aur Yazeed haq parast? Afsos teri aql par parda pad gaya hai ke tu us Husain ko baatil parast keh raha hai jo wafadaare Khuda wa Rasool hain aur Yazeed ko haq parast keh raha hai jo Khuda wa Rasool ka baaghi hai.”


Us ke baad Yazeed ke darbaar me Ahle bait ke qaafile ko laaya gaya. Jab Yazeed ne Imaam Zain-ul-Aabideen se kaha ke “Aap Mujh se kuchh farma’ish karen main use puri karunga.” Aap ne farmaaya “Mujhe yeh ummeed to nahi ke main kuchh bhi kahunga use pura karega aur agar tu waaqai apne qaul me sacha hai to mere chand mutaalibaat hai unhe pura kar :
(1) Mere waalide mohtaram ke Qaatil ko mere hawaale kar de ke main use qatl karun.
(2) Aaj Juma’a ka din Hai, Mujhe ijaazat de ke main mimbar par chadhkar Khutba padhu.
(3) Shohada ke saro ko mujhe de de ke main unhe le jaakar un ke jism muqaddas ke saath dafn karu.
(4) Humare loote hue qaafile ko Madeena munawwara pahuncha de.”
Yazeed in 4 sawaalo ko sunkar sab se pehle qaatile Imaame Husain radiy-Allāhu ta’ala anhu ke muta’alliq puchha. Logo ne kaha ke “Khauli bin Yazeed hai.” Us ne inkaar kiya aur kaha ke “Maine qatl nahi kiya balke qaatil Sinaan ibn Anas hai.” Sinaan ibne Anas apna naam sunte hi bola “Qaatile Husain par la’anat hai. Qaatile Husain to Shimr bin Zil Jawshaan hai.” Magar Shimr ne bhi saaf inkaar kiya.
Yazeed ne kaha ke “Aakhir kisi na kisi ne to qatl kiya hi hoga.” Yazeed ke tewar dekhkar Shimr ko bhi josh aa gaya aur kehne laga “Mujhe Husain ka qatl karne ki kya zaroorat hogi. Jise saltanat ki laalach ho aur jise yeh lagta ho ke agar Husain zinda rahe to meri saltanat ko khatra hai aur jis ne sab ko maal wa jaagir dekar jung ke liye tayyaar kiye aur dusro ke zariye apna maqsad haasil kiya wo hi Husain ka qaatil hai.”
Yazeed samajh gaya ki ye saari baaten usi par boli jaa rahi hai aur kehne laga “Tum sab par khuda ki la’anat ho. Sab ke sab yaha se chale jaao.”
Phir Yazeed ne Imaam Zain-ul-Aabideen se kaha ke “Qaatile Imaam ka Mutaalba darguzar kijiye. Baaqi Aap ke tamaam mutaalibaat manzoor hai.”


Phir Yazeed Imaam ko lekar Jaama masjid pahuncha.
Jaama Masjid pahunchne ke baad Yazeed ne dekha ke badi ta’adaad me log maujood hain jin me Shaam ke bade bade umra wa raees bhi hain to us ne ek Shaami Khateeb ko ishaara kiya. Woh foran mimbar par chadh gaya aur khutba shuru kar diya. Jis me Bani Abu Sufyaan ki ta’areef aur Bani Abu Taalib ki buraai ki.
Logo ne Imaam Zain-ul-aabideen ko dekhkar un ko khutba dene ke liye israar kiya. Phir aap mimbar par tashreef laaye aur Hamd o ṡana ke baad wa’az aur naseehat farmaaya : “Aye logo! Dunya aur us ke fareb se bacho. Tum se pehle aise log guzre hain jin ke maal aur umar tum se zyada thi magar un ke jismo ko mitti ne khaa liya. Chunaanche dunya me mashgool rehna be-faa’ida hai. Lihaaza apni guzishta aur aa’inda ki zindagi par gaur karo. Nafsaani khwaahishaat se hokar umr ki muddat khatm hone se pehle dunya me nek kaam karo jin ka achha sila tumhe aa’inda milne waala hai. Is unche unche mahelo se bahot jald qabro ki taraf bulaaye jaaoge aur achhe bure kaamo ke baare me tum se hisaab liya jaayega.”
Phir Aap ne farmaaya “Aye logo! Khuda ne achhi aazma’ish ke saath humara imtihaan liya. Hume ilm wa hidaayat ata farmaaye aur humare mukhaalifo ko gumraahi ka jhanda diya aur hume jumla aalameen par buzurghi ata farmai. Aur hume woh ata farmaaya jo makhlooq me se kisi ko ata nahi farmaaya. Hume 5 cheezo se makhsoos farmaaya jo makhlooq me se kisi me ek saath nahi paai jaati : Mohabbate khuda, Mohabbate Rasool, Ilm, Shuja’at aur sakhaawat.”
Phir Aap ne farmaaya “Jo mujhe jaanta ho aur jo na jaanta ho ab jaane ki main Huzoor Rasool-Allāh alaihi wa sallam ki aankho ka noor hu aur Ibne Husain bin Ali hu. Mere waalid sibte Rasool-Allāh ko maidaane Karbala me 3 din bhuka pyaasa mazloom shaheed kiya gaya.”
Ye sunkar masjid me kohraam mach gaya. Ahle Damishq be-qaraar ho gaye. Yazeed ne khaufzada hokar moazzin ko jaldi se iqaamat ke liye ishaara kiya.


Is ke baad Yazeed Jaama masjid se apne ghar par aaya to us ki biwi ne bataaya ke “Aaj raat maine khwaab dekha hai ke Aasmaano ke darwaaze khule hain. Farishto ki jama’ate aa rahi hain aur sare Imaam Husain ke qareeb aakar rookti hain aur arz karte hain ke Assalaamu alayka Ya Abu Abdullāh. Phir ek baadal aasmaan se utra. Yun to us me bahot aadami hain lekin chaand se zyada roshan o munawwar chehre waale ek shakhs aage badhe aur sare Imaame paak ke qareeb pahunchkar bahot roye aur farmaaya “Salaam tum par Aye mere lakhte jigar! In zaalimo ne tum par bahot zulm kiye, paani bhi band kar diya, tumhe qatl kar diya. Kya tum yeh samajhte ho ke wo tumhare khaandaan aur rutbe ko nahi pehchaante.”
Is khwaab ke baare me sunkar Yazeed ne Imaam Zain-ul-aabideen ko bulaaya aur kaha ke “Jo kuchh hona tha ho chuka. Agar aap yaha rehna chaahe to qayaam farmaaye. Main khidmat ke liye haazir hu aur agar jaana chaahe to safar ka intazaam karwa du.”
Aap ne farmaaya ke “Imaame Aali maqaam to hum se juda ho hi chuke hain. Damishq me koi Haashmi baaqi nahi. Unhe dhoondh dhoondh kar qatl kar diye gaye hain. Ab to tamanna yehi hai ke Madeena jaakar Roza e Rahmatulil aalameen ki thandi chhaanv me baaqi ki zindagi guzaaru.”
Yazeed ne Hazrat Nomaan bin Basheer ke saath qaafila e Ahle bait ko shohada e Karbala ke saro ke saath Madeena ki jaanib rawaana kiya.
Imaam ne Karbala pahunchkar un saro ko shohada ke jismo ke saath milaakar ba-adab dafn kiye. Phir Karbala se Madeena ke liye rawaana hue.


Imaam Madeena munawwara pahunche is ke kuchh din baad Yazeed ne apne chachazaad bhai Uṡmaan bin Mohammad bin Abu Sufyaan ko Madeena Munawwara bheja. Usmaan ne Madeena pahuchkar ek jama’at ko Yazeed ke haath par bai’at karne ke liye Madeena munawwara se Damishq bheja.
Lekin jab woh log Damishq se Madeena waapas aaye to Yazeed ke Fisq o fujoor ka aankho dekha haal Ahle Madeena ke saamne bayaan kiya. Chunaache Ahle Madeena ne Yazeed ka muqarrar karda aamil Uṡmaan bin Muhammad ko Madeena se baahar nikaal diya. Aur Hazrat Abdullāh bin Hanzala radiy-Allāhu ta’ala anhu ke haath par Bai’at kar li.
Lekin Hazrat Manzar bin Zubair ke mashware par Hazrat Abdullāh bin Hanzala muslmano ki jama’at ko lekar Hazrat Imaam Zain-ul-aabideen radiy-Allāhu ta’ala anhu ki khidmat me haazir hue. Jab Imaam ne aane ki wajah puchhi to Hazrat Abdullāh bin Hanzala ne bataaya ke “Hum Imaame Aali maqaam aur Ahle bait ke ghulaam hain aur Aap se bai’at karne ke liye aaye hain.” Yeh sunkar Imaam ki aankho se aansu jaari ho gaye aur farmaaya “Khudaara ab yeh tazkeera e Bai’at o khilaafat mere saamne na chhedo. Karbala ka ek ek manzar har waqt mere peshe nazar hai. Mere zakhmi dil me ab naye zakhm ki koi gunja’ish nahi. Main sirf is dar par rehkar Rab ki baargaah me sajda karke kuchh sukoon paana chaahta hu.”
Jab sahaaba ne zyada israar kiya to Aap ne farmaaya ke “Agar mera Madeena me rehna aap logo ko pasand nahi hai to aaj hi main apne mazloom khaandaan ko saath lekar kisi aisi jagah chala jaaunga jaha koi mera gham dobaara taaza na kare.” Sahaaba ne Aap ki yeh kaifiyat dekhi to khaamosh ho gaye aur Hazrat Abdullāh bin Hanzala radiy-Allāhu ta’ala anhu ki bai’at jaari rahi.


Aap ki Ibaadat, Ilm, Taqwa, Husn e akhlaaq, Sabr aur Sakhaawat mash’hoor hai.
Karbala se waapas aane ke baad Aap kabhi hanse nahi the.
Basa awqaat jab Karbala ki yaad aa jaati to shaher se baahar tashreef le jaate aur door khaima lagakar mahino tak ibaadat o riyazat aur mujaahida me mashgool rehte.
Aap ki yeh aadat thi ke aap puri raat Ibaadat e ilāhi me guzaarte.
Aap har din o raat me 1000 Nafl padha karte the.
Aur raat me posheeda rehkar khud ghareebo aur haajatmando ko zaroorat ki cheeze pahunchate.
Aap ke intiqaal ke baad logo ko pata chala ke ye sab imdaad kaun karta tha.


Ek roz Aap apne makaan me nafl padh rahe the ki Aap ke makaan me aag lag gai. Log aag bujhaane lage magar Aap usi khushu wa khuzu se namaaz ada karte rahe. Jab Aap namaaz se faarigh hue to logo ne arz kiya ki “Huzoor! Makaan me aag lag gai thi. Hum bujhaane me mashroof the magar aap ne parwah tak na farmai.” Aap ne farmaaya “Tum log yeh aag bujha rahe the aur main aakhirat ki aag bujhaane me mashgool tha.”


Aap hamesha buraai ka badla bhi is tarah dete the ke khata-kaar sharminda hokar apni khata ki muafi maang leta aur neki ikhtiyaar kar leta.
Ek roz Aap apne ghar se baahar kahi tashreef le jaa rahe the ki raaste me kisi gustaakh ne aap ko bura kehna shru kar diya. Aap ne us se farmaaya ki “Tum ne mujh se jo kuchh kaha agar main waaqai me aisa hu to khuda mujhe muaf farmae.” Yeh sunkar wo shakhs bada sharminda hua aur kehne laga “Huzoor! Jo kuchh maine kaha aap aise bilkul bhi nahi hain. Main hi jhuta hu. Aap mere liye maghfirat ki dua farmaayen.” Aap ne farmaaya ke “Achha jaao, Khuda tumhe muaf farmaye.”


Ek baar Aap jangal me se guzar rahe the. Itne me ek hirni aap ke paas aakar baith gai aur kuchh kehne lagi. Imaam Zain-ul-aabideen ke saathiyo ne Aap se is ke baare me puchha to aap ne bataaya “Ek shakhs ne is ke bache ko pakad liya hai.” Phir Aap ne us shakhs ko aap ke paas laane ke liye kaha. Jab wo aaya to aap ne use hirni ke bache ko chhod dene ke liye kaha. Us ne Imaam ki baat maankar use chhod diya. Us hirni kuchh kaha aur apne bache ko lekar chali gai. Aap ke saathiyo Imaam se arz kiya “Hume bataiye ki woh hirni kya keh rahi thi?” Aap ne farmaaya “Woh keh rahi thi Jazaak-Allāhu fi daarain khair .”


Aap ne ‘Risaalatul Huqooq’ me Huqooq-ul-ibaad ke baare me tafseeli bayaan farmaaya hai.


Aqwaal :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Aap irshaad farmaate hain :
(1) Apne waalidain ki har haal me izzat aur farmaan bardari karo, Kyun ki agar wo na hote tum bhi is dunya me na hote. Unho ne khud bhuke rehkar tumhe khilaaya hai, khud puraane kapde pehankar tumhe achha libaas pehnaaya hai aur khud dhup me rehkar tumhe chhanv me rakha hai aur tumhe har gham se bachaane ki koshish ki hai.
(2) Apne ustaad ki adab o ehtaraam karo aur wo jo sikhaaye wo tawajjoh ke saath sikho aur agar koi un se koi sawaal kare to un se pehle us ka jawaab na do agarche tum us ke baare me jaante ho.
(3) Apne padosi ki izzat karo, us se ache ta’alluqaat rakho aur us ki madad karo. Agar tum koi aib dekho to use zaahir na karo aur agar us se koi galti ho jaaye to narmi ke saath islaah karo.
(4) Insaan ke aansoo us waqt muqaddas hote hain jab wo kisi aur ke dukh ya takleef ko mehsoos karke nikle.


Aap ke mash’hoor shaagird :
Mohammad ibn Abu Bakr al-Zuhri, Amro bin Dinaar, Hakam bin Utaibah, Zaid bin Aslam, Yahyā bin Saeed, Habeeb bin Abi Saabit, Aseem bin Ubaidullāh, Umar bin Qatadah, Aseem bin Umar bin Qatadah, Qa’qa bin Hakeem, Hishaam bin Urwah bin Zubair, Abu Zubair al-Makki, Abdullāh bin Muslim bin Hurmuz, Muhammad bin Furaat al-Tameemi, Minhal bin Amro.


Pariwaar :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Aap ki 2 biwiya, 11 Saahabzaade aur 4 Saahabzaadiya hain.
(1) Sayyeda Faatima bint Hasan al-Mujtaba se
7 bete : Muhammad al-Baaqir, Abdullāh al-Baahir, Hasan, Husain, Abdur Rahmān, Sulaimān, Muhammad al-Asghar.
4 betiya : Khadeeja, Faatima, Aaliyah, Umme Kulṡoom.
(2) Jaydaa al-Sindhi se
2 bete : Zaid, Ali.
Ummul Walad Sa’adah se
2 bete : Husain al-Asghar, Umar al-Ashraf.


Aap Hazrat Imaam Husain radiy-Allāhu ta’ala anhu ke khalifa hain.
Aap ke khalifa Hazrat Imaam Sayyed Muhammad al-Baaqir rahmatullāhi alaihi hain.


Madeena ke governor Waleed bin Marwan ne Aap ko qaid kar liya. Imaam Zuhri Aap se milne aaye to aap ke pairo me bediya aur haatho me hathkadiya dekhkar aankho se aansoo jaari ho gaye. Imaam ne puchha “Aye Zuhri! Kyun ro rahe ho?” Imaam Zuhri ne arz kiya “Huzoor! Aap ko dobaara zanjeero me qaid kar liya hai. Aap ki yeh takleef mujh se dekhi nahi jaati.” Yeh sunkar Imaam ne zanjeero ko ek jhatka diya to wo zanjeeren toot gaye. Phir Aap ne farmaaya “Hum to ALLĀH ta’ala ke faisle aur taqdeer par raazi hain warna ye zanjeeren kya cheez hai.”


Phir Waleed bin Marwan ke hukm se Hishaam ibn Abdul Malik ne aap ko zeher diya.
Aap ka wisaal 18 Moharram 95 Hijri (13 October 713 A.D.) me 57 saal ki umr me hua.
Aap ka mazaar Jannatul Baqi, Madeena munawwara me Hazrat Imaam Hasan al-Mujtaba radiy-Allāhu ta’ala anhu ke bagal me hai.


Hazrat Imaam Zain-ul-Aabideen Ali al-Awsat rahmatullahi alaihi

ALLĀH ta’ala us ke Habeeb sallallāhu alaihi wa sallam ke sadqe me
aur Hazrat Imaam Sayyed Zain-ul-aabideen rahmatullāhi alaihi aur Ahle bait ke waseele se
Sab ko mukammal ishqe Rasool ata farmae aur Sab ke Eimaan ki hifaazat farmae aur Sab ko nek amal karne ki taufiq ata farmae.
Aur Sab ko dunya wa aakhirat me kaamyaabi ata farmae aur Sab ki nek jaa’iz muraado ko puri farmae.
Aameen.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment