Iss toote huye dil ki pur dard kahani hai
Jo saraware alam ko khud jake sunaani hai
Behta meri aankhon se har waqt jo paani hai
Ye ishqe muhammad ki ek khaas nishaani hai
Aye baade saba ley aaa kuch khaak madine ki
Ye khaake shifa maine aankhon me lagani hai
Ho lakh gunaho par nisbat hai madine se
Har baat meri mere aaqa ne banaani hai
Ma zaak ka gazzala hai washshams ka chehra hai
Ek mai hi nahi shehdaa duniya hi deewani hai
Be sood hai ye aasif ye dard inhe kehna

Ye sarware aalam ko roroke sunaani hai

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=s2JN76plr9o]