Nabi un Nabi Naat Lyrics

 

 

Yaa Wajeehad Deenee Wal Karamee

Wa Halefal Ilmee Wal Hikamee

Nabiyun Nabiyun Nabiyun Nabi (2times)

Ya Rasool Allahee Salamun Alayk

Ya Rafee’aa Shanee Wa Darajee

Rasulun Rasulun Rasulun Rasul(2 Times)

 

Yaa Wafeeyal Ahadi Wa Deemaee

Waa Hamidas Sayi Wa Shiyami

Aminun Aminun Aminun Amin(2 Times)

 

Ya Rasul Allahee Ya Imdatanaa

Ya Imaamal Ambiyaa Il Umanaa

Khatimun Khatimun Khatimun Khatimun(2 Times)

 

 

 

Wal Fakeedil Mhadi Muttarifun

Minhu Bil Lflaasi Wal Adami

Rahimun Rahimun Rahimun Rahim(2 Times)

 

Wa Salaatulaahi Khaaliqinaa

Tataghash-Sha Sayyidal Umamee

Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa(2 Times)

Ahmadal Mukharee Sayyidinaa

Addadal Auraqi Wad Diyami

Kamilun Kamilun Kamilun Kamil(2 Times)

 

Khaira Annal Fadla Muntaqabun

Min Azimil Fadli Wal Karamee

Karimun Karimun Karimun Karim(2 Times)

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: