AS-SUUBHU BADAA MIUN THOOLA’ATIHI NAAT LYRICS

AS-SUUBHU BADAA MIUN THOOLA’ATIHI NAAT LYRICS Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah As-suubhu badaa miun thoola’atihi Wa ‘l-laylu dajaa miun wa faratihi Hai nur-e sahar chehre se tere Aur Shab ki raunaq zulfoon se Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu … Read more