Bolay Sara Jahan Hussain Ya Hussaina lyrics

Bolay Sara Jahan Hussain Ya Hussaina lyrics       Husain ya hussain Husain ya hussain Husain,, hussain …Husain,, Husain,, hussain …Husain,, Husain,, hussain …Husain,, Suboo rahe or Sham rahe maula tera oncha sada name rahe Suboo rahe or Sham rahe maula tera oncha sada name rahe Booly sara jahan Husain ya hussaina Tifl’o’ peer’o’jawan … Read more