Hai Yehi Qahesh Ke Raat Din Likhta Rahu Naat-E-Mustafa Lyrics

Hai Yehi Qahesh Ke Raat Din Likhta Rahu Naat-E-Mustafa Lyrics   hai yehi qahesh ke raat din likhta rahu naat-Mustafa (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) isse badkar aur kiya hogi aata-e-Mustafa (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) sajate raho mahafil aqidat se aur mohabbat se phir jald hogi mahafil me amad-e-Mustafa (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) … Read more