KOTI KOTI PRANAAM NAT MASTAK SAKAL PRAJAA JANAM NAAT LYRICS

KOTI KOTI PRANAAM NAT MASTAK SAKAL PRAJAA JANAM NAAT LYRICS     Koti Koti Pranaam Nat Mastak Sakal Prajaa Janam Hey Deen Bandhu Daya Nidhi Abhinandanam Su-swagatam Shah-e-Umam Shah-e-Umam Aatma Nirmal Adhar Madhu Deh Kundan Kanchanam Aatma Nirmal Adhar Madhu Deh Kundan Kanchanam Chandramukh Rati naari manima nik nayan path pankajam Shah-e-Umam Shah-e-Umam Swarna Mohar … Read more