MAALI RABBUN ILLAHU YAFNAL KULLU WA YABQAAHU BY AKHTAR RAZA NAAT LYRICS

MAALI RABBUN ILLAHU YAFNAL KULLU WA YABQAAHU BY AKHTAR RAZA NAAT LYRICS   Allah Allah Allahu, Maali Rabbun Illahu Yafnal Kullu Wa Yabqaahu, Laysal Baaqi Illahu Man Kaana Duaahu Ayyaahu, Zaaka Hameedun Uqbaahu Man Kaana Li Rabbi Dunyaahu, Aasha Saeedan Ukhraahu Man Kunta Ilaahi Mawlaahu, Kullun Naasi Tawallaahu Mam Maata Yaqulu Allahu, Zaakal Khaalidu Mahyaahu … Read more