Namaze Janaza padhne ka tarika (नमाज़े जनाज़ा पढने का तरीका)

Namaze Janaza padhne ka tarika (नमाज़े जनाज़ा पढने का तरीका):     Niyat (नियत): Niyat karein, “Main namaze janaza padh raha/rahi hun, jo khuda ke liye hai aur dua ye mayyat ke liye hai” (मैं नमाज़े जनाज़ा पढ़ता/पढ़ती हूँ, जो खुदा के लिए है और दुआ ये मय्यत के लिए है). Takbir-e-Tahrima (तकबीर-ए-तहरीमा): “Allahu Akbar” … Read more