PYASE IMAM ASSALAM ALI MAQAM ASSALAM NAAT LYRICS

PYASE IMAM ASSALAM ALI MAQAM ASSALAM NAAT LYRICS   Pyase imam Assalam Ali Maqam Assalam Zahra ke lal Assalam Ali Maqam Assalam..(2) Zikar tumhara jab likha rone laga kalam Hussain , Kaise hai waqiyate gham aztaro rahe Hussain, Dil mai tumhari yaad hai houtoo pai hai alam Hussain (2) Lete rahenge hashrah tak naam tumhara … Read more