Raat Baaki Baat Baaki lyrics in Hindi

Raat Baaki Baat Baaki lyrics in Hindi     रात बाकी.. बात बाकी.. होना है जो हो जाने दो रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने-जां मुझे प्यार से सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने-जां मुझे प्यार से रात बाकी बात बाकी होना है … Read more