Surah Abasa in Roman English

Surah Abasa in Roman English     Bismillaahir Rahmaanir Raheem ‘Abasa wa tawallaa. An jaa-ahul ‘a-maa Wa maa yudreeka la’allahu …

Read more

%d bloggers like this: