Surah Ankaboot in Roman English

Surah Ankaboot in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Alif-Laaam-Meeem Ahasiban naasu any yutrakooo any yaqoolooo aamannaa wa hum la yuftanoon Wa laqad fatannal lazeena min qablihim fala ya’lamannal laahul lazeena sadaqoo wa la ya’lamannal kaazibeen Am hasibal lazeena ya’maloonas sayyiaati any yasbiqoonaa; saaa’a maa yahkumoon Man kaana yarjoo liqaaa ‘allaahi fa inna ajalal laahi … Read more