Surah Haqqah in Roman English

Surah Haqqah in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Al haaaqqah Mal haaaqqah Wa maaa adraaka mal haaaqqah Kazzabat samoodu wa ‘Aadum bil qaari’ah Fa-ammaa Samoodu fa uhlikoo bittaaghiyah Wa ammaa ‘Aadun fa uhlikoo bi reehin sarsarin ‘aatiyah Sakkhara haa ‘alaihim sab’a la yaalinw wa samaaniyata ayyaamin husooman fataral qawma feehaa sar’aa ka annahum a’jaazu … Read more