Surah Jinn in Roman English

Surah Jinn in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Qul oohiya ilaiya annna hustama’a nafarum minal jinni faqaalooo innaa sami’naa quraanan ajaba Yahdeee ilar rushdi fa aamannaa bihee wa lan nushrika bi rabbinaaa ‘ahada Wa annahoo Ta’aalaa jaddu Rabbinaa mat’takhaza saahibatanw wa laa walada Wa annahoo kaana yaqoolu safeehunaa ‘al allahi shatata Wa annaa zanannaaa … Read more