Surah Masad in Roman English

Surah Masad in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Tabbat yadaa abee Lahabinw-wa tabb Maa aghnaa ‘anhu maaluhoo wa ma kasab Sa-yaslaa naaran zaata lahab Wamra-atuhoo hammaa latal-hatab Fee jeedihaa hablum mim-masad   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Perish the hands of the Father of Flame! Perish he! No profit to … Read more