Surah Qaf in Roman English

Surah Qaf in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Qaaaf; wal Qur aanil Majeed Bal ‘ajibooo an jaa’ahum munzirum minhum faqaalal kaafiroona haazaa shai’un ‘ajeeb ‘A-izaa mitnaa wa kunnaa turaaban zaalika raj’um ba’eed Qad ‘alimnaa maa tanqu-sul-ardu minhum wa ‘indanaa Kitaabun Hafeez Bal kazzaboo bilhaqqi lammaa jaaa’ahum fahum feee amrim mareej Afalam yanzurooo ilas samaaa’i … Read more