Surah Qalam in Roman English

Surah Qalam in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Noon; walqalami wa maa yasturoon Maa anta bini’mati Rabbika bimajnoon Wa inna laka la ajran ghaira mamnoon Wa innaka la’alaa khuluqin ‘azeem Fasatubsiru wa yubsiroon Bi ayyikumul maftoon Innaa Rabbaka Huwa a’lamu biman dalla ‘an sabeelihee wa Huwa a’lamu bilmuhtadeen Falaa tuti’il mukazzibeen Waddoo law tudhinu … Read more