Surah Rahman in Roman English

Surah Rahman in Roman English     Bismillaahir Rahmaanir Raheem Ar Rahmaan ‘Allamal Quran Khalaqal insaan ‘Allamahul bayaan Ashshamsu walqamaru bihusbaan Wannajmu washshajaru yasjudan Wassamaaa’a rafa’ahaa wa wada’al Meezan Allaa tatghaw fil meezaan Wa aqeemul wazna bilqisti wa laa tukhsirul meezaan Wal arda wada’ahaa lilanaam Feehaa faakihatunw wan nakhlu zaatul akmaam Walhabbu zul ‘asfi war … Read more