Ya Sayyidi Ir-ham-lana naat lyrics

Ya Sayyidi Ir-ham-lana naat lyrics

Ya Sayyidi Ir-ham-lana naat lyrics

Ya Sayyadi Ir-ham-lana Ya Syedi Ir-ham-lana

Ya Sayyadi Ir-ham-lana Ya Syedi Ir-ham-lana

 

Innil Tiya ree Hassaba Youmun Ilaa Ardil Haram

Balligh Salaami Roudatun Feehannabiyul Mohtaram

 

Maw Wajhohu Shams-ud-Duha Mun Khaddohu Badr-ud-Duja

Maw Zaatohu Noor-ul-Huda Mun Kaffohu Bahr-ul-Hemam

 

Qur’anohu Burhanona Faskhalle-Adyaanim Madat

Iz Jaa ‘Anaa Ahkaamohu Kullusohofay Saar Al ‘Adam

 

Akbadona Majruhatumin Saifey Hijril Mustafa

Tooba Le-Ahle Baldatin Fee-hun-Nabiyul Mohtasham

 

Ya Rehmatal-lil Aalameen Anta Shafiul Muznibeen

Akrim Lana Youmal Hazeen Fadlaw Wa Judaw Wal Karam

 

Ya Rehmatallil A’alameen Adrik Li Zainil Aabideen

Mahboosi Aydiz Zalimeen Fil Mawkabee Wal Muzdaham

 

Ya Shahe Behro Bar  Naat Lyrics

Ya Shahe Uamm  Naat Lyrics

Ye Dava He Vatan Apna  Naat Lyrics

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: