a-giya-milaad-lakh-lakh-sajnu-mubarkan-lyrics

a-giya-milaad-lakh-lakh-sajnu-mubarkan-lyrics

 

Me Kyon Na Mubarak Bad Dewan

Sab Eidan Di Eid Ai

Milad Da Sadka Farooqi

Har Shey Allah Ny Wartai

 

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

Jashan Huda Dy Sohnay Yar Da

Jashan Huda Dy Sohnay Yar Da

 

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

Karam Kaman Wala Agaya

Lagiyan Nibhan Wala Agaya

Karam Kaman Wala Agaya

Lagiyan Nibhan Wala Agaya

Khul Gaya Buwa Aj Piyar Da

Khul Gaya Buwa Aj Piyar Da

 

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

Asan Jashan Manana Ay

Sadka Sohnay Da Asan Raj Raj Khana Ay

Asan Quran Wich Parya

Sadka Milad Da Jo Charya

Asan Quran Wich Parya

 

Sadka Milad Da Jo Charya

Rang Ha O Arshan To Par Da

Rang Ha O Arshan To Par Da

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

Zindagi Karam Nal Rang Lo

Chandy O Jo Rab Kolo Mang Lo

Zindagi Karam Nal Rang Lo

Chandy O Jo Rab Kolo Mang Lo

 

Rab Da Karam Wajan Mar Da

Rab Da Karam Wajan Mar Da

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

Rah Dasan Ousolan Da

Rah Dasan Ousolan Da

 

Jag Ty Aya Ay Sartaj Rasoolan Da

Jag Ty Farooqi Toman Pa Dy O

Hun Ty Hazanwan No Pula Dy O

Jag Ty Farooqi Toman Pa Dy O

Hun Ty Hazanwan No Pula Dy O

 

Wela Hon Agaya Ay Bahar Da

Wela Hon Agaya Ay Bahar Da

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

Lakh Lakh Sajnu Mubarkan

 

A Giya Milaad Lakh Lakh Sajnu Mubarkan Video

 

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment