Banun ga Mein Hafiz Quran Lyrics

Banun ga Mein Hafiz Quran Lyrics

 
Banunga main hafiz-e-quran
Banunga main hafiz-e-quran
 
Ae mere pyare baba jaan
Mere dil me hai arman
 
Main bhi madarse jaunga
Banunga main hafiz-e-quran
 
Ae mere pyare baba jaan
Mere dil me hai arman
 
Nawwir qulubana bil qurani ya rabbana
Zayyin akhlaqona bil qurani ya rabbana
 
Suna hai hafiz-e-quran ke
Maa baap ko jannat milti hai
 
Taj-e-fakhar unke sar par
Shan aur ‘izzat milti hai
 
Suna hai hafiz-e-quran ke
Maa baap ko jannat milti hai
 
Taj-e-fakhar unke sar par
Shan aur ‘izzat milti hai
 
Mujhe bhi aisa mauqa de
Jaldi daakhla dilwa de
 
Mujhe bhi aisa mauqa de
Jaldi daakhla dilwa de
 
Banunga main azeem insan
Banunga main hafiz-e-quran
 
Allah hu yu waffiqukum
Allah hu yu waffiqukum
 
Ek Ek ayat padhunga main
Darjah pe darjah chadhunga main
 
Manzil meri wahin hogi
Khatm jahan pe karunga main
 
Ek Ek ayat padhunga main
Darjah pe darjah chadhunga main
 
Manzil meri wahin hogi
Khatm jahan pe karunga main
 
Rab ki nawazish paunga
Haq ki sifarish paunga
 
Rab ki nawazish paunga
Haq ki sifarish paunga
 
Banunga Nabi (saw) ka main mehman
Banunga main hafiz-e-quran
 
Allahummarhamna bil quranil ‘azeem
Allah hum mansurna bil quranil ‘azeem
 
Maa baap hain unke azeem bahut
Allah bhi hai jin pe kareem bahut
 
Bachchon ko padh ke kalam-e-khuda
Di hai haseen taleem bahut
 
Maa baap hain unke azeem bahut
Allah bhi hai jin pe kareem bahut
 
Bachchon ko padh ke kalam-e-khuda
Di hai haseen taleem bahut
 
Bacha quran sunayega
Qabr me ailan ayega
 
Bacha quran sunayega
Qabr me ailan ayega
 
Baap ko jannat hogi ‘ata
Banunga main hafiz-e-quran
 
Ae mere pyare baba jaan
Mere dil me hai arman
 
Main bhi madarse jaunga
Banunga main hafiz-e-quran
 
Hifz-e-quran sa’adat hai
Dono jahan ko rahat hai
 
Lekin bacchhon yaad rakho
Asal to iski ita’at hai
 
Hifz-e-quran sa’adat hai
Dono jahan ko rahat hai
 
Lekin bacchhon yaad rakho
Asal to iski ita’at hai
 
Iske mutabiq jeewan ho
Warna aag ka indhan ho
 
Iske mutabiq jeewan ho
Warna aag ka indhan ho
 
Yaad rakho ruhani bayan
Banoge tum hafiz-e-quran
 
Ae mere pyare baba jaan
Mere dil me hai arman
 
Main bhi madarse jaunga
Banunga main hafiz-e-quran
Banunga main hafiz-e-quran

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: