Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Naat Lyrics

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Naat Lyrics

 

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

Deti Hai Sada Ye Chashme-Nam

Allah Karam Allah Karam

 

 

Jin Logon Pe Hai Ina Ma Tera

Un Logon Mein Likh De Nam Mera

Mehashar Mein Mera Reh Jae Bharam

Allah Karam Allah Karam

 

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

 

 

Har Sal Talab Pharama Mujh Ko

Har Sal Vo Shahar Dikha Mujh Ko

Har Sal Karoon Main Tavafe-Haram

Allah Karam Allah Karam

 

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

 

 

Haibat Se Har Ek Garadan Kham Hai

Har Ankh Nadamat Se Nam Hai

Har Chehare Pe Hai Ashkon Se Rakam

Allah Karam Allah Karam

 

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

 

 

Meri Ane Vali Sab Naslen

Tere Ghar Ayen Tera Dar Dekhyen

Asabab Ho Unako Aise Baham

Allah Karam Allah Karam

 

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

Deti Hai Sada Ye Chashme-Nam

Allah Karam Allah Karam

 

 

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Naat Lyrics

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik

 

 

 

 

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

Deti Hai Sada Ye Chashme-Nam

Allah Karam Allah Karam

 

 

Jin Logon Pe Hai Ina Ma Tera

Un Logon Mein Likh De Nam Mera

Mehashar Mein Mera Reh Jae Bharam

Allah Karam Allah Karam

 

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Naat Lyrics

 

Har Sal Talab Pharama Mujh Ko

Har Sal Vo Shahar Dikha Mujh Ko

Har Sal Karoon Main Tavafe-Haram

Allah Karam Allah Karam

 

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

 

 

Haibat Se Har Ek Garadan Kham Hai

Har Ankh Nadamat Se Nam Hai

Har Chehare Pe Hai Ashkon Se Rakam

Allah Karam Allah Karam

 

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

 

 

Meri Ane Vali Sab Naslen

Tere Ghar Ayen Tera Dar Dekhyen

Asabab Ho Unako Aise Baham

Allah Karam Allah Karam

 

 

Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham

Allah Karam Allah Karam

Deti Hai Sada Ye Chashme-Nam

Allah Karam Allah Karam

 

 

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: