QASIDA BURDAH SHAREEF NAAT LYRICS

QASIDA BURDAH SHAREEF NAAT LYRICS

 

 

Mawlaya Salli Wassalim da-Iman Abadan

Ala Habi Bika Khairil Khalqi Kullimi

 

Da-aa illallahi fal-mustamsikuna bihi

Mustamsykuna bihablin ghairi munfasam.

 

Muhammadun Sayyidul Kawnayni Wa-Thaqalain

Wal-Fareeqaini Min Urbin Wa Min-Ajami.

 

Thummar Rida An Abi Bakriw Wa An Umarin

Wa An Aliyyiw Wa An Usmana Zil Karami

 

Ya Rabbe Bil Mustafa Ballig Maqasedna

Wag Fir Lana Ma Madaya Wase Al Karami

Sharing Is Caring:

Leave a Comment