Chehra Lage Suhana Mere Azhari Miyan Lyrics

Chehra Lage Suhana Mere Azhari Miyan Lyrics   Chehra Lage Suhana Mere Azhari Miyan ka Lyrics Chehra Lage Suhana Mere Azhari Miyan ka Har Sunni hai Diwana Mere Azhari Miyan ka Bat’ta hai Sadqa Mufti-e-Aazam ke Naam ka Luto Ye hai Khazana Mere Azhari Miyan ka Ta’zime Ala Hazrat Jis Dil mein bas gayi hai … Read more