Surah Kafirun in Roman English

Surah Kafirun in Roman English   Bismillaahir Rahmaanir Raheem Qul yaaa-ayyuhal kaafiroon Laaa a’budu maa t’abudoon Wa laaa antum ‘aabidoona maaa a’bud Wa laaa ana ‘abidum maa ‘abattum Wa laaa antum ‘aabidoona maaa a’bud Lakum deenukum wa liya deen.   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Say : O ye that reject … Read more