Woh Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai Lyrics

Woh Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai Lyrics   Woh Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai Nabi Ka Sher Hai , Umar Umar Umar Bada Diler Hai , Umar Umar Umar Jo Dil Se Kahega , Umar Umar Umar Izzat Se Rahega , Umar Umar Umar Jo In Se Jalega , Zillat Se Marega . …

Woh Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai Lyrics Read More »