Woh Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai Lyrics

Woh Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai Lyrics

 

 

Woh Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Nabi Ka Sher Hai , Umar Umar Umar
Bada Diler Hai , Umar Umar Umar
Jo Dil Se Kahega , Umar Umar Umar
Izzat Se Rahega , Umar Umar Umar
Jo In Se Jalega , Zillat Se Marega .
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Shahkare Risalat Jise Kahiye Wo Umar Hai
Wo Mera Umar Mera Umar Mera Umar Hai
Kaabe Mein Namaz Aaj Ada Hoke Rahegi
Khattab Ke Bete Ki Ye Aamad Ka Asar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Nabi Ka Sher Hai , Umar Umar Umar
Bada Diler Hai , Umar Umar Umar
Jo Dil Se Kahega , Umar Umar Umar
Izzat Se Rahega , Umar Umar Umar
Jo In Se Jalega , Zillat Se Marega .
Adal Aesa Ke Pakad Sakte Hein Kamzor Bhi Daman
Roab Aesa Ke Khud Zulm Ka Dil Zero Zabar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Shahkare Risalat Jise Kahiye Wo Umar Hai
Wo Mera Umar Mera Umar Mera Umar Hai
Wo Sehne Haram Aur Wo Ek Eent Ka Takiya
Kya Tarbiyate Sarware Aalam Ka Asar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Nabi Ka Sher Hai , Umar Umar Umar
Bada Diler Hai , Umar Umar Umar
Jo Dil Se Kahega , Umar Umar Umar
Izzat Se Rahega , Umar Umar Umar
Jo In Se Jalega , Zillat Se Marega .
Quran Ki Aayat Ye Deti Hein Gawahi
Takwa Jise Kehte Hein Wo Kirdare Umar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Shahkare Risalat Jise Kahiye Wo Umar Hai
Wo Mera Umar Mera Umar Mera Umar Hai
Jo Saaf Dimagon Ko Hi Rakhta Hai Mu’attar
Islam Ke Gulshan Ka Umar Wo Gule Tar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Wo Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Nabi Ka Sher Hai , Umar Umar Umar
Bada Diler Hai , Umar Umar Umar
Jo Dil Se Kahega , Umar Umar Umar
Izzat Se Rahega , Umar Umar Umar
Jo In Se Jalega , Zillat Se Marega .
Wo Daur Na Pakar Bhi Ye Nisbat Ke Naseer Aaj
Bay’at Tere Afkar Ki Bar-Daste Umar Hai
Woh Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Woh Mera Umar Hai Wo Mera Umar Hai
Nabi Ka Sher Hai , Umar Umar Umar
Bada Diler Hai , Umar Umar Umar
Jo Dil Se Kahega , Umar Umar Umar
Izzat Se Rahega , Umar Umar Umar
Jo In Se Jalega , Zillat Se Marega

Sharing Is Caring:

Leave a Comment