Namaz padhne ka tarika

Namaz padhne ka tarika

 

Namaz padhne ka tariqa ye hai ke Wazu karke Qible ki
taraf Muh kare.Aur is tarha khada ho ke dono Pairon ke
darmiyaan 4 ungul ka fasila rahe.Aur dono Hathon ko dono
Kano tak uthaye ke dono angothe dono Kanon ke Lou se chu
jaye.Baqi Ungliyon apne haal per rahen.Na bilkul mili huwi
na bahot phaili huwi. Is haal me ke Kano ki Lou chute huwe
dono Hatheliyan Qible ki taraf hoon aur nigah Sajde ki jagah
per ho.

Phir Niyyat karke Allahu Akbar kehte huwe Hath neeche la
kar Naaf ke neeche is tarha bandh len ke dahni hatheli ki
gaddi bayen Kalayi ke sare per pahonchon ke pass rahe, aur
beech ki 3 Ungliyon Kalayi ki peet per, aur Angotha aur choti
Ungli Kalayi ke aghal baghal halkhe ki surat me rahe.

Phir Sana padhe.Phir Ta’awuz aur Tasmiya phir Al-hamd
Shareef puri padhe,aur khatam per aashista Aameen kahe.
Iske baad koi Surat ya 3 Aayaten ya 1 lambi Aayat jo 3
Aayaton ke barabar ho padhen.

Phir Allahu Akbar kehte huwe Ruku me jaye.

Aur Ghutno ku hathon se is tarha pakde ke Hatheliyan dono
Ghutno per ho aur Ungliyon khoob pahili ho aur Peet bichi
ho aur Sar Peet ki barabaar ho uncha neecha na ho aur
nazar Pairon ki pusht par ho. Aur kam se kam 3 martaba
“Subhana Rabbi’al Azeem” kahe. Aur akele Namaaz padhte
hain to iske baad
“Rabbana Lakal Hamd ” bhi kahe.Aur dono Hath latkaye
rahe.Hathon ku bandhe nahi.

Phir Allahu Akbar keh kar Sajde me jaye, is tarha ke pehle
Ghutna Zameen per rakhe phir Hath , phir dono hathon ke
darmiyaan me Sar rakhe, is tarha par ke pehle Naak Zameen
per rakhe, phir Matha aur Naak ki haddi ku daba kar
Zameen per jamaye , aur Nazar Naak ki taraf rahe , aur
bazuon ku karwaton se aur Pet ku Rano se aur Rano ku
Pindliyon se juda rakhe , aur paon ki sab ungliyoun ku Qible
ki taraf rakhe , is tarha ke ungliyon ka pet Zameen per jama
rahe , aur hatheliyaan bichi ho, aur ungliyan Qible ki taraf
ho, aur kam se kam 3 baar “Subhana Rabbi’al A’la”.kaheُ )

Phir Sar uthaye is tarha ke pehle Matha phir Naak,
phir Muh, phir Hath aur Dahina Qadam khada karke
iski ungliyan Qibla Rukh kare aur bayan Qadam bicha
kar is per khoob seedha baith jaye , aur hatheliyan
bicha kar Rano per Ghutno ke pass rakhe is tour per
ke dono hathon ki Ungliyon Qibla rukh hoon, aur
ungliyon ka sira ghutno ke pass ho, phir zara tehar
kar Allahu Akbar kehte huwe dosra Sajda kare, ye
Sajda bhi pehle ki tarha kare,
Phir Sar uthaye aur dono Hathon ko ghutno per rakh
kar Panjon ke bal khade ho jaye,uthte waqt bila uzr
Hath Zameen per na teke.
Ye Ek Raka’at puri ho gayi.
Ab phir Tasmiya padh kar Al-hamd puri aur koi Surat
padhe aur pehle ki tarha Ruku aur Sajda kare.
Ref : Jannati Zewar

Phir jab Sajde se sar uthaye to dahina Qadam khada karke
Bayan Qadam bicha kar baith jaye, aur Attahiyat padhe.
Isku Tashahhud kehte hain. Jab Ashadu Allah ke qareeb
pahonche to dahine hath ki beech ki ungli aur angothe ka
halkha banaye aur choti ungli aur uske pass wali ungli ku
hatheli se mila de aur lafz “Laa” per kalme ki ungli uthaye
magar idhar udhar na hilaye , aur “Illa” per girade.
Aur sab ungliyan fouran seedhi kare,
Ab agar do se ziyada Raka’aten padhni hai to uth khade ho
jaye,aur isi tarha padhe ,Magar Farz ki in Raka’aton me Alhamd Shareef ke sath Surat milana zaruri nahi, Ab pichla
qaida karne ke baad Namaaz khatam kare, Is me tashahhud
ke baad Darood a e Ibraheem padhe,phir Dua e Masurah
padhe.Phir dahne shane ki taraf muh karke
“Assalamualaikum wa rahmatullah” kahe, phir bayen shane k
taraf muh karke kahe. Ab Namaaz khatam ho gayi iske baad
dono hath utha kar koi dua maslan Allahumma Antas-Salam
padhe aur Muh per hath pher len.

Takbeer-e-tahrima

Awraton ku chahiye ke Takbeer-e-tahrima ke waqt
mardon ki tarha kano tak hath na uthayen,
balke sirf mondhe tak hi hath utha kar bayen hatheli
seene per rakh kar iski peet par dahni hatheli rakhe.

Ruku

Ruku me ziyada na jhuke, balke thoda jhuken, yani sirf is
qadar ke hath ghutno tak pahonch jaye.
Isi tarha awraten ruku me peet seedhi na karen , aur
ghutno per zoor na den, balke mahaz ghutno per hath
rakh den, aur hathon ki ugliyan mili huwi rakhen , aur
paon kuch jhuka huwa rakhen, mardon ki tarha khoob
seedha na karden.
Ref: Jannati Zewar

Sajda

Awraton ku bilkul simat kar Sajda karna chahiye, yani
bazu ku karwaton se mila den, aur pet ku raan se aur
raan ku pindliyon se aur pindliyoun ku zameen se
miladen,

Qaida

Qaide me Aatahiyat padhte waqt awraten bayen qadam
per na baithen, balke dono paon dahni janib nikal den
aur bayen suarain per baithe, mardon ki tarha na
baithen.
Awraten bhi khadi ho kar Namaaz padhen, bahot si jahil
Auraten Farz o Wajib aur Sunnat o Nafil sari Namazen
baith kar padhti hain, ye bilkul galat tariqa hai.
Ref: Jannati Zewar

Nafil ke siwa koi Namaaz bhi bila uzr ke baith kar padhni
jaiz nahi,ye jahil awraten Farz o Wajib jitni Namazen
baghair uzr baith kar padh chuki hain un sab Namaazon
ki qaza karen.Aur tauba karen.

Mas’ala
Awrat mardon ki imamat karen ye najaiz hai, hargiz
awrat mardon ki Imam nahi ban sakti. Aur sirf awraton
ki jam’at ke awrat hi Imam ho aur awraten hi muqtadi ho
ye makru e tehrimi aur najaiz hai.

Mas’ala
Awraton per Jumma aur Edian ki Namaaz wajib nahi.
Panj waqta Namazon ke liye bhi awraton ka masjid me
jana mana hai.

 

Namaaz k baad

Namaaz ke baad bahot se duaon ke padhne ka
Hadeeson me zikr hai, Unme se jis qadar padh sake
padhen.Lekin Zohar o Maghrib Isha me tamam wazaif
sunnaton se farigh hone ke baad padhen. Sunnat se
pehle muqtasar dua per qina’at chahiye .Warna
sunnaton ka sawaab kam hogayega iska khiyal rahe.
(Raddul Muqtar )

Faida

Hadeeson me jin duaon ke bare me jo ta’dad muqarrar
hai, isse kam ya ziyada na karen.Kyunke jo fazail in
duaon ke hain o inhi adadon ke sath maqsoos hain,
inme kam o beshi karne ki misal ye hai ke tala kisi
khaas qisam ki kunji se khulata hai to agar is kunji ke
dandane kuch kam ya zayid kar den to usse o tala na
khulega.Haan albatta agar ginti shumaar karne me
shak ho jaye to ziyada kar sakte hain aur ye ziyada
karna ginti badhane ke liye nahi hai. Balke ginti ku
yaqini tour per puri karne ke liye hai.
(Raddul Muqtar )

 

Namaaz k baad Zikr-o-Dua

Ek Masnoon Wazifa

Har Namaaz Ke Baad
3 Martaba “Astaghfar” Aur
1 Baar “Ayatul Kursi” Aur
Ek Ek Baar “Qul Huwallahu” aur
“Qul Auzu Bi Rabbil Falaq” aur
“Qul A’uzu Bi-Rabbi-n-Naas” aur
SubhanAllahi 33 Baar,
Alhamdulillahi 33 Baar,
Allahu Akbar 34 Baar, aur
لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو)
(على كل شيء قدير
1 Baar Padh len.to Iske Gunah Baksh Diye
Jayenge Agar Che Samadar Ke Jhag Barabar ho,
Aur Wo Na Murad Nahi Rahenge.
( Muslim Shareef)

 

Witr ki Namaaz

Witr ki Namaaz Wajib hai. Agar kisi wajah se Witr ki
Namaaz waqt ke andar nahi padhi to Witr qaza
padhni wajib hai.
( Aalamgeeri j:1 s:104 waghaira)
Namaaz e witr teen(3) Raka’at ek salaam se hai. Do(2)
Raka’at per baithen aur sirf aatahiyat padh kar tesri
Raka’at ke liye khada ho jaye.Aur tesri Raka’at me bhi
Al-hamd aur Sura padhen .Phir dono hath kano ki lou
tak uthaye aur “Allahu Akabr ” keh kar phir hath
bandh len.Aur Dua-e-Qunoot padhen.Jab Dua-eQunoot padh chuke to “Allahu Akbar” keh kar Ruku
kare aur baqi Namaaz puri kare.
Dua e Qunoot image me dekhen.

Note:
Dono hath kano ki lou tak uthana ye Mardon ke liye
hai, Awraton ko sirf mondhe tak hi hath uthana
chahiye.
Ref: Jannati Zewar

Witr ki Namaaz
Mas’ala
Jo Dua-e-Qunoot na padh sake to o ye padhen

Aur jisse ye bhi na hosake to teen(3) martaba
اللهم اغفر لي
Padehen.Uski namaaz e witr ada ho jayegi.
(Aalamgeeri j:1 s:104)
Mas’ala
Dua-e-Qunoot Witr me padhna wajib hai.Agar bhool kar
Dua-e-Qunoot chood diya to Sajda e Sahu karna zaruri
hai.Aur agar qasdan chod diya to Witr ko dohrana padega.
(Aalamgeeri j1 s:104)

Mas’ala
Witr ke siwa aur kisi Namaaz me Dua-e-Qunoot na
padhen.Haan albatta agar musalmano per koi bada hadisa
waqi’e ho to Fajr ki dosri Raka’at me Ruku se pehle Dua-eQunoot padh sakte hain isko Qunoot-e-Naazilah kehte
hain.
(Dur al Muqtaar wa Rad al Muhtaar j:1 s:54 )
Ref: Jannati Zewar

Namaaz Fasid

Namaaz me bolne se Namaaz toot jati hai chahe
jaan boojh kar bole ya bhool kar bole, ziyadah
bole ya ek hi baat bole , apni khushi se bole ya
kisi ke majboor karne se bole ba-har surat
Namaaz toot jayegi.Isi tarha zabaan se kisi ko
salaam kare qasdan ho ya sahwan Namaaz jati
rahegi.
Younhi Salaam ka jawaab dena bhi Namaaz ko
fasid kar deta hai. Kisi ki cheenk ke jawaab me ”
Yarhamuk Allah” kahe.Ya khushi ki khabar sun
kar ” Alhamdulillah” kahe ya buri khabar sun kar

ِ
إ..Kahe to in suraton me
Namaaz toot jayegi.,
Lekin agar khud Namaaz padhne wale ko cheenk
aayi to hukm ye hai ke chup rahe.Lekin agar
Alhamdulillah keh diya to us ki Namaaz fasid
nahi hogi.

Namaaz Fasid karne wali cheezein

Namaaz padhne wale ne apne Imaam ke ghair ko
luqma de diya to uski Namaaz fasid hogayi.Aur agar
usne luqma le liya to uski bhi Namaaz jati rahegi aur
ghalat luqma dene se luqma dene wale ki Namaaz jati
rehti hai.
الله أكبر”
( Allahu Akbar ) ke alif ko kheench kar
” أكبر لله’ا ) Aaallahu Akbar ) kehna ya
“( Akbar ( أكبر”
ko
( Aaakbar'( اكبار
kehna Namaaz ko fasid kar deta hai.
Isi tarha ن
ُ
ن sath ke Alif ko , نَسَت ِعی
ُ
Aur Padhne نَسَتاِعی
ن َعم َت
َ
َت ke ا
ko pesh ya zeer yani ت ِعم َن
َ
ت ya ا
ن َعم َُ
َ
ا padhne se bhi
Namaaz jati rehti hai.
Aah, ufff, tufff, durrr, ya musibat ki wajah se kahe ya
Aawaaz ke sath roye aur kuch huruf paida ho jaye to
in sab suraton me Namaaz toot jayegi.
karne wali cheezein

Namaaz Fasid
Mareez ki zabaan se halat e Namaaz me beikhteyaar aah, ya oohh, ya haaye, nikal gaya to
Namaaz nahi tootegi. Isi tarha cheenk, khansi ,
jamahi aur dakaar me jitne huruf majburan zaban
se nikal jate hain maaf hai. Aur inse Namaaz nahi
tootti.
Danton ke andar koi khane ki cheez atki huyi thi,
Namaaz padhte huwe zabaan chala kar isko nikal
liya aur nigal gaya. Aagar wo cheez chane ki
miqdaar se kam hai to Namaaz makruh hogayi.Aur
agar chane ke barabar hai to Namaaz toot gayi.
Namaaz padhte huwe zoor se qehqaha laga kar
hasn diya to Namaaz bhi toot gayi aur wazu bhi
toot gaya. Phir se wazu karke naye sire se Namaaz
padhe.
Awrat Namaaz padh rahi thi bachche ne uski
chaati chusi agar doodh nikal aaya to Namaaz jati
rahi.
karne wali cheezein

Namaaz Fasid
Namaaz me kurta ya paijama pehna ya tehband bandha ya
dono hath se kamar bandh bandha to Namaaz toot gayi.
Ek rukn me 3 baar badan khujlane se Namaaz toot jati hai.3
martaba khujlane ka ye matlab hai ke ek martaba khujlaya
phir hath hata liya phir khujlaya phir hath hata liya, phir
khujlaya, ye 3 martaba ho gaya aur ek martaba hath rakh kar
chand martaba hath ko hila kar khujlaya magar hath nahi
hataya aur baar baar khujlata raha to ye ek hi martaba
khujlana kaha jayega.
(Aalamgeeri jild 1 safa 92 waghaira)
Namaazi ke aage se guzarna Namaaz ko fasid nahi
karta.Kwaah guzarne wala mard ho ya awrat lekin Namaazi
ke aage se guzarne wala sakht gunahgaar hota hai.
Hadees me hai ke Namaazi ke aage se guzarne wala janta ke
us per kya gunah hai to wo zameen me dhans jane ko
guzarne se behtar jaanta.
Ek dosri Hadees me hai ke Namaazi ke aage se guzarne wala
agar jaanta ke us me kitna bada gunaah hai to chalis (40) din
tak khade rehne ko guzarne se behtar jaanta.Raawi ka
bayaan hai ke my nahi jaanta ke Huzoor صلى الله عليه وسلم ne chalis(40) din
kaha ya chalis(40) mahine ya chalis(40) baras.
(Tirmidhi jild 1 safa 45)
karne wali cheezein

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.