Tag: ए शहेनशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम

ए शहेनशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम

ए शहेनशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम ए शहेनशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम रब्बी हब्ली उम्मती कहते हुवे…