Allah Se Hota Hai Lyrics

Allah Se Hota Hai Lyrics

 

Shaz Khan | Allah Se Hota Hai Lyrics

 

 

Shaz Khan | Allah Se Hota Hai Lyrics

Nabi Ki Sunnatoñ Pe Chal Ke
Nusrat Bhi Hai Izzat Bhi
Magar Afsos Ke, Ye Kaam
Ummat Se Nahiñ Hota.

 

Faqat Allah Se Hota Hai
Ke Ghairullah Se Nahin Hota,
Khuda Ke Ghair Ki Quwwat
Mashiyat Se Nahin Hota.

 

Hukoomat Se Nahin Hota
Adalat Se Nahin Hota,
Yaqiñ Ki Pahli Manzil Hai
Ke Khalqat Se Nahi Hota.

 

Faqat Allah Hota Se Hota Hai
Ke Ghairullah Se Nahin Hota,
Khuda Ke Ghair Ki Quwwat
Mashiyat Se Nahin Hota.

Allah…….
Allah…….

 

Jahañ Par Aam Logoñ Me
Sadaqat, Na Amanat Ho,
Wahan Hakim Ka Bhi Rishta
Sadaqat Se Nahi Hota.
Jahan Par Bhoonk Raksañ Ho
Jahañ Insaf Mahnga Ho,
Wahan Par Mas’ala Albus
Hukoomat Se Nahin Hota.

 

Faqat Allah Se Hota Hota Hai
Ke Ghairullah Se Nahin Hota,
Khuda Ke Ghair Ki Quwwat
Mashiyat Se Nahin Hota.

Allah.. Allah.. Allah..

 

Jahañ Par Betiyañ Rally Me
Nange Sar Nikalti Haiñ,
Wahan Par Wasta Kuchh
Rab Ki Rahmat Se Nahin Hota.
Yaqiñ Ki Jyot Hai Mafqood
To Hai Teergi Lazim,
Basirat Se Jo Hota Hai
Basarat Se Nahi Hota.

 

Faqat Allah Se Hota Hota Hai
Ke Ghairullah Se Nahin Hota,
Khuda Ke Ghair Ki Quwwat
Mashiyat Se Nahin Hota.

 

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

Tha Ik Namrood Bhi, Fir’oun Bhi
Taqat Ghazab Ki Thi,
Khuda Qadir Kisi Bhi
Ghair Qudrat Se Nahi Hota.
Ye Sab A’daad Maal o Zar
Fareb e Zindgani Hai,
Ma’eeshat Hai Zaroori Par
Ma’eeshat Se Nahi Hota.

 

Faqat Allah Se Hota Hota Hai
Ke Ghairullah Se Nahin Hota,
Khuda Ke Ghair Ki Quwwat
Mashiyat Se Nahin Hota.

Allah.. Allah.. Allah..

 

Yehi Tareekh Me Sab Ambiya Ki
Sakht Roushan Hai,
Siyasat Se Nahi Hota
Riyasat Se Nahi Hota.
Jahañ Manshoor Allah Ka
Na Ho Mahkoom Ki Tarjeeh,
To Phir Qanoon-e-Qudrat Hai
Khilafat Se Nahi Hota.

 

Faqat Allah Se Hota Hota Hai
Ke Ghairullah Se Nahin Hota,
Khuda Ke Ghair Ki Quwwat
Mashiyat Se Nahin Hota.

Allah.. Allah.. Allah.. Allah..

 

Badar Ke Teen Sau Terah(313) Ke
Imañ Ne Bataya Hai,
Khuda Ke Hukm Se Hota Hai
Taqat Se Nahi Hota.
Khuda Naraz Ho Jaye
To Tauba Shart Thahri Hai,
Sabhi Achha,
Kisi Josh-e-Khitawat Se Nahi Hota.

 

Faqat Allah Se Hota Hota Hai
Ke Ghairullah Se Nahin Hota,
Khuda Ke Ghair Ki Quwwat
Mashiyat Se Nahin Hota.

 

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

 

Recited by: Shaz Khan
Poet: Asma Jaleel Kuraishi

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment