Dalo Nabi par duroodon ke haar Naat Lyrics

Dalo Nabi par duroodon ke haar Naat Lyrics

 

Dalo Nabi par duroodon ke haar dalo
Bhejo nabi par duroodo Salam bhejo

Hai wahi sahibe taajo me’araj hein
Ham gulamon ki sarkar hi laaj hein
Hein wohi aasmanon ke naksho nigar

Dalo Nabi par duroodon ke haar dalo
Bhejo nabi par duroodo Salam bhejo

Wo jamilu-shiyam wo shafi’ul umam
Sahibe jud aur badshahe karam
Jinka isme girami bhi hai shahkar

Dalo Nabi par duroodon ke haar dalo
Bhejo nabi par duroodo Salam bhejo

Marhaba marhaba mustafa mustafa
Aaye yameen duniya mein khairul wara
Sari konain ka hai jo izzo wakar

Dalo Nabi par duroodon ke haar dalo
Bhejo nabi par duroodo Salam bhejo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: