Mary Angariyan Aawo Sarkar Naat Lyrics

Mary Angariyan Aawo Sarkar Naat Lyrics

Mary Angariyan Aawo Sarkar

 

Madinah vara sanvariah

 

Aapo darshan Aavee ik var

 

Madinah vara sanvariah

 

 

Kem veetawoo majham rato

 

Kounrey sunawu dhukh nee vato

 

Kaun beejhu che maru ghumkhar

 

Madinah vara sanvariah

 

 

Mary angariyen Aawo sarkar

 

Madinah vara sanvariah

 

 

 

Noore mujassam zat tamhari

 

Kareedo rowshan koi rat marhi

 

Kadi sapna ma apo deedar

 

Madinah vara sanvariah

 

 

 

Mary angariyen awo sarkar

 

Madinah vara sanvariah

 

 

Darshan bas thay jayah jevan ma

 

Rahee na jayah man nee man ma

 

Mara dilbar mara dildar

 

Madinah vara sanvariah

 

 

 

Mary angariyen awo sarkar

 

Madinah vara sanvariah

 

 

 

Mara kamli wara aqa

 

Jaey na doobi assanee nowka

 

Awo jaldhi bachawo sarkar

 

Madinah vara sanvariah

 

 

 

Mary angariyen awo sarkar

 

Madinah vara sanvariah

 

 

Fatimah Zehra na sadqa ma

 

Daee Halimah na sadqa ma

 

Darsh tanvir ne apo sarkar

 

Madinah vara sanvariah

 

 

Mary angariyen Aawo sarkar

 

Madinah vara sanvariah

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.