SHAMSUZ ZUHA PAR LAAKHOn SALAM LYRICS

SHAMSUZ ZUHA PAR LAAKHOn SALAM LYRICS

 
Shamsuz Zuha Par Laakhon Salaam
Badrud Duja Par Laakho(n) Salaam
Aala Se Aala Tera Maqaam
Sam Ambiya Ka Tu Hai Imaam
Qul Awliyah Hai Tere Ghulam
Shamsuz Zuha Par Laakho(n) Salaam
Hai Hukmarani Kis Shaan Se
Kaim Hai Tere Faizan Se
Duniya Wa Dee(n) Ka Saara Nizaam
Shamsuz Zuha Par Laakho(n) Salaam
Teri Ataa Ki KYa Baat Hai
Abre Karam Ki Barsaat Hai
Radde Balaa Hai Tera Hi Naam
Shamsuz Zuha Par Laakho(n) Salaam
Itna Karam To Farmaiye
Rouze Pe Sabko Bulwaiye
Haazir Yaha Hai Jitne Ghulam
Shamsuz Zuha Par Laakho(n) Salaam
Anjum Ke Aaqa Anjum Hi Kya
Tere Bhikari Tere Gada
Saare Khwas Aur Saare Awaam
Shamsuz Zuha Par Laakho(n) Salaam

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d