Amin-e-Raaz Hai Mardan-e-Hur Ki Darvaishi Lyrics

Amin-e-Raaz Hai Mardan-e-Hur Ki Darvaishi Lyrics   Amin-e-Raaz Hai Mardan-e-Hur Ki Darvaishi Ameen-e-Raaz Hai Mardan-e-Hur Ki Darveshi Ke Jibraeel (A.S.) Se Hai Iss Ko Nisbat-e-Khoweshi   Kise Khabar Ke Safinay Dobo Chuki Kitne Faqeeh-o-Sufi-o-Shayar Ki Na-Khush Andeshi   Nigah-e-Garam Ke Sheron Ke Jis Se Hosh Urh Jaen Na Aah-e-Sard Ke Hai Gosafandi-o-Maishi   Tabeeb-e-Ishq Ne …

Amin-e-Raaz Hai Mardan-e-Hur Ki Darvaishi Lyrics Read More »