Gunahgaron ko hatif se naweede khush ma’ali hai Lyrics

Gunahgaron ko hatif se naweede khush ma’ali hai Lyrics Gunahgaron ko hatif se naweede khush ma’ali hai Mubarak ho shafa’at ke liye Ahmad sa wali hai Tera kadde mubarak gulbune rehmat ki dali hai Ise bo kar tere rab ne bina rehmat ki dali hai   Kaza haq hai magar is shok ka allah wali …

Gunahgaron ko hatif se naweede khush ma’ali hai Lyrics Read More »