Tu Abhi Reh Guzar Mein Hai Qaid-e-Maqam Se Guzer Lyrics

Tu Abhi Reh Guzar Mein Hai Qaid-e-Maqam Se Guzer Lyrics   Tu Abhi Reh Guzar Mein Hai, Qaid-e-Maqam Se Guzer (London Mein Likhe Gye) (Written in London) Tu Abhi Reh Guzr Mein Hai, Qaid-e-Maqam Se Guzr Misr-o-Hijaz Se Guzr, Paras-o-Shaam Se Guzr   Jis Ka Amal Hai Be-Gharz, Uss Ki Jaza Kuch Aur Hai Hoor-o-Khiyaam …

Tu Abhi Reh Guzar Mein Hai Qaid-e-Maqam Se Guzer Lyrics Read More »